Dokumenty ke stažení

Živnostenské listy

Provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu.

Živnostenský list.pdf (575kb)

Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Živnostenský list.pdf (561kb)

Koncesní listiny

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Koncesní listina.pdf (621kb)

Silniční motorová doprava

Koncesní listina.pdf (650kb)

Rozhodnutí o změně koncesované živnosti v autodopravě

Rozhodnuti.pdf (135kb)

Ostatní

Výpis ze živnostenského rejstříku

VypZivRejst.pdf (112kb)

Autorizace k dohledu nad provozem spalovny

AutDohled.pdf (178kb)

Relevantní stránky Integrovaného povolení

(kompletní dokument je k dispozici k nahlédnutí u nás).

IntegrPovoleni.pdf (534kb)

Relevantní strany Provozního řádu společnosti

(kompletní dokument je k dispozici k nahlédnutí u nás).

ProvozniRad.pdf (346kb)

Dokument Rezortního předpisu

RezortniPredpis.pdf (93kb)

Ekologická politika společnosti MEGAWASTE EKOTERM, s.r.o.

EkoPol.pdf (115kb)

Pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně nebezpečných odpadů Prostějov 2019 - MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. (251kb)

Kontaktní informace

MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o.
U Spalovny 6
Prostějov
796 01
Česká republika
IČ:
26227274
DIČ
CZ26227274
IČZ: CZM 00645