Specifikace činnosti společnosti

Naše společnost MEGAWASTE-EKOTERM se zabývá těmito činnostmi:

  • nakládání s odpady
  • recyklace a využití odpadů
  • nakládání s nebezpečnými odpady provozování zneškodňovacího zařízení

Můžeme vykupovat a nakládat se všemi druhy nebezpečných odpadů, zařazených dle Katalogu odpadůkromě následujících. (Viz vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.)

Veškeré relevantní informace jsou v uvedené v sekci "Dokumenty ke stažení" a jsou to konkrétně  Integrované povolení a Provozní řád.

Kontaktní informace

MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o.
U Spalovny 6
Prostějov
796 01
Česká republika
IČ:
26227274
DIČ
CZ26227274
IČZ: CZM 00645